Privacyverklaring Webwinkel Olijfboomspecialist.nl 

 

Olijfboomspecialist.nl streeft ernaar diensten van een hoge kwaliteit te leveren, waarbij betrouwbaarheid een belangrijke factor is. Respect voor de privacy van onze klanten en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zien wij als belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze diensten. Hierna vindt uw informatie over welke gegevens er worden vastgelegd en waarvoor zij worden gebruikt bij deze dienst.

 

 

Gebruik van persoonsgegevens

De adresseringsgegevens, het beeldmateriaal en de eventuele persoonlijke boodschap worden uitsluitend gebruikt in het kader van de dienstverlening, voor controle op het productieproces en voor klachtafhandeling. De gegevens worden niet vastgehouden voor verder gebruik.

 

Klantgegevens

Uw persoonlijke gegevens die u in het kader van een bestelling heeft opgegeven, worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling. Ook worden de gegevens aan de distributieorganisatie van de webwinkel verstrekt. Daarnaast gebruiken wij deze gegevens voor controle op het verzendproces en voor klachtafhandeling. Verder gebruiken wij uw gegevens om na de levering met u te kunnen communiceren over de kwaliteit van de afhandeling van geleverde goederen en diensten alsmede over garantie- en/of klachentbehandeling. Uw NAW gegevens worden enkel gebruikt voor het uitleveren van de door u bestelde artikelen. Indien u uw gegevens wilt laten verwijderen uit ons systeem kunt u hiervoor een email sturen naar [email protected].

 

E-mailadres

Uw e-mailadres wordt in de eerste plaats gebruikt en om u uw opdracht te kunnen bevestigen en het bestel- en leverproces uit te voeren.

 

Analyse van gegevens

De gegevens die ontstaan bij het aanklikken van onze website geven ons informatie die van belang is voor de verbetering en ontwikkeling van producten en diensten, zoals de optimalisering van de website. Deze informatie ontlenen wij aan de analysering van deze gegevens die overzichten e.d. opleveren die niet in verband staan met individuele gebruikers. Uw persoonlijk gebruik kan daaruit niet worden afgeleid.


Geheimhouding

Olijfboomspecialist.nl verplicht zich tot geheimhouding terzake van de adresseringsgegevens en de eventuele persoonlijke boodschap die door u voor de vervaardiging en bezorging zijn aangeleverd. Een zelfde geheimhoudingsplicht zal schriftelijk worden opgelegd aan het externe bedrijf en haar personeel dat bij het bestelproces door Olijfboomspecialist.nl wordt ingeschakeld.

 

Beveiliging

Olijfboomspecialist.nl besteedt vanwege de aard van de dienstverlening en het vertrouwen dat men in haar dienstverlening moet kunnen stellen veel zorg aan technische en organisatorische vormen van beveiliging van de voor de dienst benodigde gegevens.

 

Ontvangers van persoonsgegevens

De gegevens die in het kader van Olijfboomspecialist.nl worden verzameld en gebruikt, zijn slechts toegankelijk voor medewerkers van Olijfboomspecialist.nl en andere gerelateerde bedrijven, en van het externe bedrijf dat bij het bestelproces en/of bij de distributieorganisatie wordt ingeschakeld, indien zij die gegevens nodig hebben bij de uitoefening van hun functie.

 

Wijzigingen

Wijzigingen in deze privacyverklaring worden op de website van Olijfboomspecialist.nl bekend gemaakt.

 

Inzage

Onze klanten hebben recht op inzage, correctie en/of verwijdering van de opgegeven persoongegegevens. Dit is mogelijk door contact met ons op te nemen via onze contactpagina.

 

Vragen

Voor vragen over deze verklaring of over de webwinkel olijfboomspecialist.nl kunt u per e-mail contact opnemen met de Klantenservice.

 

Onze Klantenservice is geopend van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur en is bereikbaar via onderstaand emailadres en telefoonnummer:

 

E-mail: [email protected]

Direct mobiel telefoonnummer service: 06 46334529

 

Cookies